Visie

De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst. We mogen tot ons 67e levensjaar doorwerken.
Dit zal de komende jaren naar verwachting nog langer worden.
Er ontstaat een krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om focus en aandacht van werkgevers om hun mensen optimaal te empoweren en te motiveren.
Hierbij is preventie, optimaal vitaal houden van je mensen en doeltreffende re-integratie bij uitval van cruciaal belang.
De medewerker is je belangrijkste asset!
Zorg dat deze gezond blijft en bij uitval alle mogelijkheden worden benut om hem/haar weer snel terug te laten keren.
Zet de bedrijfsartsen van Konkreet in op het juiste moment en ervaar de toegevoegde waarde die wij kunnen leveren. Op basis van kennis en uitgevoerd door topkwaliteit professionals. Wij staan voor:
• Concrete advisering aan uw werknemer en aan u als werkgever.
• Dichtbij, regionaal, persoonlijk en goed bereikbaar.
• Snelle en gerichte advisering.
Naast de toegevoegde waarde uit onze advisering , leren wij u ook ons op de juiste wijze in te zetten.

Door de inzet van Konkreet bedrijfsartsen doet u aan preventie , demedicaliseert u waar mogelijk en volgt er snelle gerichte actie bij uitval.

Op 1 juli 2017 is de nieuwe arbowet van kracht gegaan.

Deze heeft als doel werkgevers meer te motiveren aan preventie te doen.
En alhoewel er in Nederland een tekort is aan bedrijfsartsen, zet deze wet de bedrijfsarts meer op de voorgrond.
Arbo Nederland zoekt naar alternatieven als bijvoorbeeld de verlengde armconstructie.
Dit doen wij niet:
Feit blijft dat een gerichte en waar nodig snelle inzet van de bedrijfsarts het hoogste rendement behaalt. Wij leren werkgever om zelf zo veel mogelijk de touwtjes in handen te houden en de verantwoordelijkheid van preventie en verzuim daar te laten waar die het meeste effect sorteert.
Namelijk: bij medewerker. Dit met de leidinggevende aan het roer, die signaleert, begeleid en empowert.
Is er een signaal van gezondheidsrisico, van mogelijke uitval of is er al sprake van uitval, dan zet je bedrijfsarts in op het juiste moment. Dit is de persoon die kan demedicaliseren, gezondheid kan meten en een gedegen preventief advies kan geven. Daarnaast kan hij bij ziekte snel de juiste disciplines inzetten en waar mogelijk verwijzen.
Wij leren u de bedijfsarts te gebruiken als deze nodig is.

De  bedrijfsarts is de enige persoon die:

  • Een snelle inschatting kan maken van gezondheid van uw medewerker in relatie tot inzetbaarheid.
  • Verzuim van uw medewerker medisch kan beoordelen zodat de oorzaak van het verzuim in het juiste kader wordt geplaatst. Immers, vaak heeft uitval op het werk geen medische achtergrond. Hier zijn bijvoorbeeld werkgerelateerde issues.
  • Een gericht medisch advies over inzetbaarheid met een medische achtergrond en snelle gerichte verwijzing bij verzuim.