Kijkje in de spreekkamer van de bedrijfsarts

De meest gehoorde vragen van werkgevers aan de bedrijfsarts zijn:
• Mijn medewerker is dit jaar al 4 x ziek geweest. Hoe ga ik hiermee om?
• Hoe houd ik mijn medewerkers vitaal en gemotiveerd?
• Mijn medewerker heeft zich ziek gemeld nadat we een functioneringsgesprek hebben gehad. Hoe ga ik hiermee om?

Wat we merken is dat veel werkgevers geen idee hebben wat er speelt in het leven van hun medewerkers en wat er gebeurt in de spreekkamer van de bedrijfsarts…een onnodige ‘black box’ naar onze mening.
We nemen u mee in een dilemma en geven u een kijkje in de spreekkamer aan de hand van de volgende casus.

Casus:

Medewerker, 48 jaar. Werkt in de productie, 4e keer binnen 1 jaar ziek gemeld.
Werkgever heeft als vraagstelling: “Hij heeft zich nu al 4 x ziek gemeld. Afgelopen jaren zien we naast zijn frequente verzuim dat zijn productiviteit achteruit gaat. Hier hebben we hem op aangesproken. Hierna heeft hij zich ziek gemeld. Is hij wel werkelijk ziek?

In de spreekkamer:

Medewerker geeft aan dat hij geen goede band heeft met zijn leidinggevende. Reden van de verschillende ziekmeldingen waren variërend van griep; last van zijn rug; problemen thuis (puberzoon die moeilijk hanteerbaar is). Hij heeft geprobeerd met zijn leidinggevende afspraken te maken dat hij wat vaker eerder naar huis kon in verband met zijn zoon. Toen kreeg hij de kous op de kop en er werden hem verwijten gemaakt dat hij zich onvoldoende inzette en zijn werk niet goed volbracht.
Op dit moment heeft hij zich wederom ziek gemeld met rugklachten en klachten van overspannenheid als gevolg van de ‘ruzie’ met zijn baas.

Uitleg:

We spreken over de verschillende oorzaken van uitval en hoe hij hier mee om kan gaan.
Hier blijkt dat klachten al langer spelen en dat er een direct verband is met zijn werk. Dit in combinatie met zijn privéproblemen.
Ik doe een lichamelijk onderzoek naar zijn rugklachten. Ik vind behoudens wat verhoogde spierspanning geen afwijkingen.
Client geeft aan dat hij de afgelopen dagen slecht geslapen heeft. Hij heeft een kort lontje en heeft geen rust om tv te kijken. Als hij zijn leidinggevende ziet wordt hij agressief.
Ik stel een aantal verdiepende vragen om vast te stellen of er op psychisch vlak een diagnose te stellen is. Dit objectiveer ik door een specifieke vragenlijst in te laten vullen. Hier komt een lichte overspannenheid naar voren.

Conclusie:

• Medeweker heeft klachten als gevolg van een gespannen verhouding met zijn leidinggevende (verstoorde arbeidsrelatie).
• Met name door de gespannen verhouding en voor zijn gevoel een gebrek aan regelmogelijkheden meldt hij zich vaker ziek. Dit uit zich naast mentale klachten ook in fysieke klachten (frequent verzuim).

Het advies:

• Het is duidelijk dat zijn frequente uitval geen medische achtergrond heeft. Dit wordt dusdanig opgeschreven. Met zowel medewerker als leidinggevende worden oorzaken van (frequent) verzuim besproken.
• Gesprekken volgen. Uitkomst: wederzijds begrip wordt verhoogd. Medewerker is inzetbaar in zijn werk.
• Mogelijkheid: Ik zie medewerker terug na achtereenvolgens 4, 8 en 12 maanden.

We zien hier een combinatie van frequent verzuim en een verstoorde arbeidsrelatie.

• Wat kunt u als werkgever doen aan frequent verzuim?
• Hoe gaat u als werkgever om met een verstoorde arbeidsrelatie?
• Gaat u het gesprek aan over het disfunctioneren of het conflict?
• En wat is het vervolg?
• Hoe kan de bedrijfsarts u hierbij ondersteunen?
• Hoe kan een casemanager hierbij ondersteunen?

Nieuwsgierig geworden naar meer en bent u werkgever?

Neem gerust contact op met Wilko Teunissen of 2 Grip. We geven u graag persoonlijk advies of organiseren een workshop voor uw MT en/of leidinggevenden.

info@konkreet.nl