Preventie

Preventief spreekuur

Toetsing RI&E

Samenwerking preventiemedewerker

Samenwerking OR

PMO / Pago

Re-integratie

Spreekuur/verzuimbegeleiding

Verwijzen en wachtlijstbemiddeling

Sociaal medisch beleidsoverleg

Beleids- en organisatieadvies

Verzuimanalyse

Workshops

Over verschillende arbo-gerelateerde thema’s

Keuringen

Rijbewijs

Taxikeuringen

Groot rijbewijs

Verzekeringskeuringen